top of page

Interiørdesign

- utforming av rom, valg av fargar, materialar og møblar er
kraftfulle verktøy for å skape gode omgivnader 

Korn 2.0 22_0062-2.JPEG

Interiørdesign

Som interiørdesigner er eg oppteken av gode og bærekraftige løysingar, særeigne uttrykk og har eit auge for detaljar.

I mine prosjekter teiknar eg romløysingar, unike møblar og dekorelement. 

Unike møblar

Eg samarbeider med møbelsnekkar og ulike norske fabrikkar for å få produsert unike møblar og element.

Mitt hjarte brenn for norsk produksjon og eg vil alltid velgje dette der det er mogeleg.

Sigurd Julius 22_0011.JPEG
Korn 2.0 22_0108-2.JPEG

Bærekraft

Eg har stort fokus på bærekraft i mine prosjekt. Materialer og produkter skal være av varig kvalitet og ansvarsfullt produsert. Eg støttar norsk produksjon og lokal verdiskaping gjennom å nytte lokale handverkerar, kunstnerar og produsentar.

Gjenbruk og det å gi gamle møblar eit nytt liv er også ein del av bærekraftsfilosofien min.

Eg er også oppteken av eit godt inneklima og gode løysinger som fremmer helse og velvære.

bottom of page