top of page
Korn 2.0 22_0108-2.JPEG
Bærekraftige materialar i husbygging

Eg er oppteken av bærekraftige materialar i husbygging. Dette kan være bruk av materialar som er miljøvenlege og reduserer den negative påverknaden på planeten. 

Det kan være ulike tilnærmingar til dette:

Sirkulerte materialar: Bruk av materialar som allereie har blitt nytta og resirkulert, til dømes resirkulert treverk eller stål, reduserer behovet for ny produksjon og kuttar i naturressursar.


Fornybare materialar: Materialar som kjem frå fornybare kjelder, som bambus eller kork, er miljøvenlege fordi dei raskt kan fornyast og ikkje fører til utarming av ressursar.


Lavt utslepp og energieffektivitet: Materialar med lågt karbonavtrykk, som leire eller lecablokker, krev mindre energi i produksjon og transport, og gir god isolasjon som reduserer energiforbruket i bygningen.


Naturlege materialar: Bruk av naturlege materialar som stein, leire, tre og jord gir eit sunt inneklima og reduserer behovet for kjemiske behandlingar.
 

Korn 2.0 22_0108-2.JPEG
bottom of page